2011 Raider Tennis
         
           
           
           
           
           
  # RCS Raiders' Singles VS. Sturgis Scooper Singles Score  
  1 James Ferrier VS. Bennett Prosser 6-0, 6-1  
  2 Kyle Rohrbach VS. Tony Bedard 6-1, 6-3  
  3 Stephen Tibbles VS. Aaron Frontier 6-0, 6-0  
  4 Chuck Tang VS. Zach Murray 6-0, 6-0  
  5 Connor Siek VS. Luke Green 6-1, 6-0  
  6 Tyler Joyal VS. Cody Murray 6-1, 6-1  
    Singles Total 6 Singles Total 0  
             
  # RCS Raiders' Doubles VS.  Sturgis Scoopers Doubles Score  
  1 James Ferrier/Kyle Rohrbach VS. Bennett Prosser/Tony Bedard 6-2, 6-4  
  2 Stephen Tibbles/Chuck Tang VS. Aaron Fortier/Zach Murray 6-0, 6-0  
  3 Connor Siek/Tyler Joyal VS. Luke Green/Cody Murray 6-0, 6-1  
    Doubles Total 3 Doubles Total 0  
Text Box: Saturday, April 2nd @ Sturgis

RCS Raiders 9   vs. Sturgis Scoopers 0